Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Физически факултет

Катедра Ядрена техника и Ядрена Енергетика

 

България, София, бул. "Дж. Баучър"№5

тел. (+359 2) 962 40 57

 

 

 
 
         
Дизайн::  А. Вапирев
 Ангел Борисов
 Атанас Динков