катедра Ядрена техника и ядрена енергетика

 

З А Щ И Т И

на бакалавърски дипломни работи за специалност

Ядрена техника и ядрена енергетика

ще се проведат на 05.02.2018 г. (понеделник) от 11:15 в зала Б-246.

Кандидатите трябва да представят:

1.    Дипломна работа

2.    Рецензия

3.    Удостоверение от отдел "Студенти" за взети всички семестриални изпити

на 01.02.2017 г. на г-жа Наталия Ангелова, стая Б-337, тел.8161 443.

14.01.2017 г.                                                                                   От катедрата