катедра Ядрена техника и ядрена енергетика

 

З А Щ И Т И

на бакалавърски дипломни работи за специалност

Ядрена техника и ядрена енергетика

ще се проведат на 23.10.201г. (вторник) от 12:15 в зала Б-246.

Кандидатите трябва да представят:

1.   Дипломна работа

2.   Рецензия

3.   Удостоверение от отдел "Студенти" за взети всички семестриални изпити

най-късно до 18.10.2018 г. на г-жа Наталия Ангелова, стая Б-337, тел.8161 443.

03.10.2018 г.                                                                               От катедрата