катедра Ядрена техника и ядрена енергетика

 

З А Щ И Т И

на дипломни работи

за магистърската програма по Ядрена енергетика и технологии

ще се проведат на 07.02.2020 г. (петък) от 12:15 в зала Б-246.

Кандидатите трябва да представят:

1.             Дипломна работа

2.             Рецензия

3.             Удостоверение от отдел "Студенти" за взети всички семестриални изпити

най-късно до 31.01.2020 г. на г-жа Наталия Ангелова, стая Б-337, тел.8161 443.

 

07.01.2020 г.                                                                                                                                                                                                    От катедрата