Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии 
(професионални бакалаври задочно обучение)
Разписание на учебните занятия за първия семестър 
първи цикъл (м.април 2011)
ден дата 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
п 01.04 УФ1 л A201   ММФ л+с A309    
с 02.04   ММФ л+с A203   ММФ л+с A203    
н 03.04   УФ1 п A429   УФ1 п A429    
п 04.04 УФ1 л A307   УФ1 с A313      
в 05.04 УФ1 л A311   ММФ A209 ММФ A311      
с 06.04 ММФ л+с B302   УФ1 с A209        
ч 07.04 УФ1 л A201   ММФ л+с A307    
п 08.04 УФ1 л A201   ММФ л+с A309    
с 09.04 УФ1 л A203   УФ1 п A429    
н 10.04   УФ1 п A429   УФ1 п A429    
п 11.04   УФ1 с A303   ММФ л+с A309    
в 12.04 УФ1 л Б302   ММФ A209 ММФ A311      
с 13.04 ММФ л+с Б302   УФ1 с A209 УФ1 п A429    
ч 14.04 УФ1 л A201   ММФ л+с A307    
п 15.04 УФ1 с A201     ММФ л+с A309    
УФ1=Университетска физика - Механика и молекулна физика     доц. Людмил Василев
ММФ=Математични методи във физиката         доц. Димитър Мърваков
л=лекции, с=семинар, п=практикум