Седмично разписание на Магистърската програма по Ядрена Енергетика и Технологии
летен семестър на уч. 2012/2013 г. редовно обучение
  09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
Понеделник   ЕРФЯБ-1(л+с) Б-335 Т. Парталин    
  П. Петков ТХМ(л+с) Б-335    
Вторник                      
                     
Сряда           РХ(л) ХФ222        
          П.Ковачева        
Четвъртък   РХ(п) РХЛ НЯЕ(л+с) Б-246      
  П.Ковачева К. Стаевски      
Петък   ТФЯЕЦ(л+с) Б-335              
  П. Грудев              
Задължителни дисциплини Избираеми дисциплини
РХ = Радиохимия
ЕРФЯБ=Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност
ТХМ=Техническа хидромеханика
НЯЕ=Надеждност в ядрената енергетика
ТФЯЕЦ=Топлофизика на ЯЕЦ