Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии 
(професионални бакалаври задочно обучение)
Разписание на учебните занятия за първия семестър 
втори цикъл (м.юни 2011)
ден дата 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
п 03.06 УФ2 л A201   ММФ л+с A309    
с 04.06   ММФ л+с A203   ММФ л+с A203    
н 05.06   УФ2 п A429   УФ2 п A429    
п 06.06 УФ2 л A307   УФ2 с A313      
в 07.06 УФ2 л A311   ММФ A209 ММФ A311      
с 08.06 ММФ л+с B302   УФ2 с A209        
ч 09.06 УФ2 л A201   ММФ л+с A307    
п 10.06 УФ2 л A201   ММФ л+с A309    
с 11.06 УФ2 л A203   УФ2 п A429    
н 12.06   УФ2 п A429   УФ2 п A429    
п 13.06   УФ2 с A303   ММФ л+с A309    
в 14.06 УФ2 л Б302   ММФ A209 ММФ A311      
с 15.06 ММФ л+с Б302   УФ2 с A209 УФ2 п A429    
ч 16.06 УФ2 л A201   ММФ л+с A307    
п 17.06 УФ2 с A201     ММФ л+с A309    
УФ2=Университетска физика - Механика и молекулна физика     доц. Людмил Василев
ММФ=Математични методи във физиката         доц. Димитър Мърваков
л=лекции, с=семинар, п=практикум