Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии 
(професионални бакалаври задочно обучение)
Разписание на учебните занятия за петия семестър (м.април 2011)
ден дата 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
п 04.04     МКМ л А311   ЕРФ л+с Б335  
в 05.04   МКМ л А307 ЕРФ л+с Б335   ЕРФ л+с Б335    
с 06.04   МКМ л А313   МКМ л Б316        
ч 07.04   МКМ л А311   ЕРФ л+с Б335    
п 08.04     МКМ л А313   ЕРФ л+с Б335    
с 09.04   МКМ п В10   МКМ п В10  
н 10.04     ЕРФ л+с Б335   ЕРФ л+с Б335      
п 11.04     ЕРФ л+с Б335   ЕРФ л+с Б335      
в 12.04     ЕРФ л+с Б335          
с 13.04                      
ч 14.04                      
л=лекции
с = семинар
п= практикум
ЕРФ=Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност-1 доц. П. Петков
МКМ=Монте Карло моделиране на взаимодействията на йонизиращите лъчения д-р Кр. Митев