Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии  Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии 
(професионални бакалаври задочно обучение) (професионални бакалаври задочно обучение)
Разписание на учебните занятия за шестия семестър (м. януари 2012) Разписание на учебните занятия за шестия семестър (м.ноември 2011)
ден дата 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ден дата 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
п 09.01   УЯТ п В35   ЕРФ л+с Б335                            
в 10.01   УЯТ с В60   УЯТ с Б335   с 12.11     УЯТ с Б-335   УЯТ с Б-335    
с 11.01   УЯТ п В35   УЯТ п В35     н 13.11     ЕРФ л+с Б335   ЕРФ л+с Б335    
ч 12.01     УЯТ п В35   УЯТ с А313 п 14.11     ЕРФ л+с Б335   УЯТ с Б-335  
п 13.01     ЕРФ л+с Б335   УЯТ с Б335   в 15.11   УЯТ с Б-335   УЯТ с Б-335      
с 14.01                       с 16.11                      
н 15.01                       ч 17.11                      
п 16.01                       п 18.11                      
в 17.01                       с 19.11                      
` л=лекции
с=семинар с = семинар
п= практикум п= практикум
ЕРФ=Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност-2 доц. П. Петков ЕРФ=Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност-2 доц. П. Петков
УЯТ=Увод в ядрените технологии доц. М. Данчев ас. Т. Йорданов УЯТ=Увод в ядрените технологии доц. М. Данчев