Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии 
професионални бакалаври задочно обучение NET6.2012
и неспециалисти задочно обучение
Разписание на учебните занятия за третия семестър (цикъл 1, м.март 2013)
ден дата 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
с 16.03 ЕЯФ л А315   ЕЯФ л А315  
н 17.03 ЕЯФ л А315   ЕЯФ л А315  
п 18.03 ЕЯФ л Б302 РХ л   ХФ202  
в 19.03 РХ л  ХФ202     НФ л Б202  
с 20.03 РХ л  ХФ507   РХ п РХЛ  
ч 21.03   НФ л А201   НФ л А209  
п 22.03 ЕЯФ л   НФ л А209  
с 23.03 НФ л Б202 НФ п Б202  
н 24.03 РХ п РХЛ   РХ п РХЛ  
п 25.03                      
в 26.03                      
с 27.03                      
ч 28.03                      
ЕЯФ=Експериментална ядрена физика М.Богомилов л=лекции
НФ=Неутронна физика Т.Йорданов     с=семинар
РХ=Радиохимия П.Ковачева п=практикум