Sofia University
"St. Kliment Ohridski"
   

Faculty of  Physics

 

Софийски Университет
"Св. Климент Охридски"

Физически факултет

 
Катедра Ядрена Техника и Ядрена Енергетика

Department of Nuclear Engineering

 

   

   Най-дабре се вижда при: 1024х768

Best View: 1024x768