Новини:

 

Важно! Според Учебния план, защити на Дипломни работи се провеждат:

·       За бакалавриюлска и септемврийска сесия;

·       За магистри според учебните планове.

Конкретните дати ще се обявят допълнително

 

Защити на магистърски дипломни работи30.09.2022 г.