Новини:

 

Важно! Според Учебния план, защити на Дипломни работи се провеждат:

·        За бакалаври - февруарска и септемврийска сесия;

 – от учебната 2019/2020 г. - юлска и септемврийска сесия;

·        За магистри – според учебните планове.

Конкретните дати ще се обявят допълнително

 

Защити на бакалавърски дипломни работи - 01.02.2019 г.

Защити на магистърски дипломни работи – 07.02.2020 г.

 

 

 

Разписание на учебните занятия за Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии

(професионални бакалаври задочно обучение)

 

 

1.

Първи семестър

 

 

2.

Втори семестър

 

 

3.

Трети семестър

 

 

4.

Пети семестър

 

 

5.

Шести семестър

 

 

 

 

 

Разписание на учебните занятия за Магистърска програма Ядрена енергетика и Технологии

(редовно обучение)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

ЗА 2012 ГОДИНА

 

1.

Изисквания към кандидатите и условия за провеждане на стажа

2.

Бланка за молба

2.

Бланка за автобиография